archiwum aktualności16.09.2018 r.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt. „Szkoła równych szans”. Skierowany on jest do 10 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała, a także do 632 uczniów tych placówek. W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w Bielsku-Białej oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce „Szkoła równych szans” na naszej stronie internetowej. Dokumenty prosimy składać do środy (19 września) w sekretariacie Naszej Szkoły (budynek B). Zajęcia rozpoczną się w październiku i zakończą najpóźniej w czerwcu 2020 r. (2 lata).


13.09.2018 r.

12 września 2018 r. w Naszej Szkole zorganizowano demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbyły się one w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim – w systemie większościowym. Przeprowadziła je Komisja Wyborcza w składzie: Julia Nowy (8a) oraz Barbara Waliczek (8a). W szkolnej auli utworzono lokal wyborczy, który był czynny w godz. 10.50-12.30. Komisja Wyborcza sporządziła listę uczniów i na jej podstawie wydawała karty do głosowania. Uczniowie pod opieką nauczycieli przybyli w wyznaczone miejsce o odpowiedniej godzinie według ustalonego porządku. Kandydaci przedstawili swoje programy pełne kreatywności i ciekawych pomysłów. Uczniowie wysłuchali prezentacji, a następnie oddali głos na swojego kandydata. W wyniku głosowania Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Seweryn Segieda (8d), Zastępcą – Wiktoria Hutyra (8a). Członkami SU zostali: Zofia Ochodek (6b), Julia Ciecierska (8d) oraz Michał Mołek (8c). Serdecznie gratulujemy! Funkcję opiekuna – podobnie jak w ubiegłych latach – pełni Pani Monika Korowaj.


11.09.2018 r.

Dzisiaj w szkolnej auli odbyło się spotkanie pierwszoklasistów z Panem Marcinem Adamczykiem – dzielnicowym. Na początku Pan Wicedyrektor Grzegorz Wójtowicz przedstawił gościa i zaprezentował cel jego wizyty w Naszej Szkole. Potem uczniowie wysłuchali opowieści o trudnej pracy policjanta. Głównym tematem prelekcji były jednak zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, np. w drodze do szkoły, na podwórku, w wodzie i w domu. Dzieci powtórzyły również numery alarmowe. Chętnie zadawały pytania i bezbłędnie odpowiadały na te formułowane przez policjanta. Na koniec każdy uczeń otrzymał kolorową książeczkę pt. „Bezpiecznie – to znaczy jak?”. W podziękowaniu za poświęcony czas Pan Marcin Adamczyk otrzymał od dzieci piękną kartę okolicznościową.


10.09.2018 r.

Czas na szczegóły zmian, które zaszły w Naszej Szkole podczas wakacji! SP 32 wypiękniała! Zakończono termomodernizację budynku A w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasza Szkoła zyskała piękną elewację, wyremontowano także dach. Z budżetu miasta sfinansowano budowę boiska wielofunkcyjnego z pełnym wyposażeniem. W budynku A przeprowadzono remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na ledowe. W trakcie urządzania jest Centrum Edukacji Przyrodniczej, Ekopracownia Miłośników Przyrody (tzw. „Zielona Pracownia”) oraz Szkolny Ogród Doświadczeń. Przeprowadzono ponadto remont gabinetu szkolnej pielęgniarki, wyposażono go w nowoczesny sprzęt, m.in. w elektroniczną tablicę do badania wzroku. Założono łącze światłowodowe (szybki internet) oraz bezpośrednie połączenie telefoniczne pomiędzy szkolnymi budynkami. Dla poprawy bezpieczeństwa wybudowano chodniki prowadzące z parkingu do wejścia do szkoły oraz na plac zabaw. I to wszystko dla naszych Uczniów!


08.09.2018 r.

Zachęcamy wszystkich uczniów Naszej Szkoły do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym pt. „Mała Ojczyzna – wielka sprawa, Wapienica w 100-lecie odrodzenia kraju”. Organizatorem konkursu jest po raz kolejny Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy oraz Nadleśnictwo Bielsko. Celem konkursu jest upamiętnienie i uczczenie setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodych pokoleń, dokumentowanie: walorów środowiska naturalnego – w tym szczególnie leśnego, tradycji i historii  oraz zjawisk, faktów, wydarzeń z życia  obecnej społeczności, jak i tworzących ją mieszkańców osiedla, propagowanie sztuki fotografii oraz aktywnych form spędzania czasu połączonych z poznawaniem Wapienicy. Prace (dowolną ich liczbę) w formie papierowej o wymiarach minimum 220x185 mm (format A5) przyjmuje do 25 października Pan Grzegorz Wójtowicz.


07.09.2018 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego! Chcesz pracować w Samorządzie Uczniowskim? A może marzysz, by zostać jego Przewodniczącym? Jesteś osobą kreatywną i pomysłową? Masz poczucie humoru i motywację do działania? Zgłoś swoją kandydaturę i weź udział w wyborach. Napisz krótki program wyborczy, który zaprezentujesz przed społecznością szkolną 12 września. Pamiętaj, tylko od Ciebie zależy atrakcyjność inicjatyw podejmowanych w Naszej Szkole. Opisz jedynie takie pomysły, które jesteś w stanie zrealizować, np. propozycje zabaw podczas szkolnych dyskotek, mikołajki, walentynki czy Piknik Edukacyjny. Programy wyborcze należy dostarczyć opiekunowi Samorządu Uczniowskiego – Pani Monice Korowaj – najpóźniej do 11 września.


05.09.2018 r.

Podajemy najważniejsze informacje dotyczące obiadów. Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 05.09.2018 r. W skład ww. obiadów wchodzi zupa, II danie i kompot. Posiłki sprzedawane będą wyłącznie w ww. zestawach, nie ma możliwości wykupienia samego II dania lub samej zupy. Zapisy będą przyjmowane do 5-ego dnia każdego miesiąca w stołówce szkolnej. Cena obiadu wynosi 8,00 zł (x liczba dni nauki szkolnej w miesiącu). Opłat za obiady można dokonywać osobiście w stołówce lub przelewem bankowym na konto do 10-ego dnia każdego miesiąca. Menu obiadowe na dany tydzień będzie dostępne przy wejściu do szkoły oraz na stronie www.dorys.pl. Szczegóły opublikowaliśmy w zakładce „obiady”.


04.09.2018 r.

Z radością informujemy, że profil Naszej Szkoły na portalu społecznościowym Facebook (kliknij TUTAJ) uzyskał już ponad 800 polubień! Dziękujemy wszystkim, którzy na bieżąco śledzą informacje na temat Naszej Szkoły. Tych, którzy jeszcze nie odkryli naszego profilu, zachęcamy gorąco do odwiedzin!
03.09.2018 r.

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019! Na uroczystą akademię przybyli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Po części oficjalnej – odśpiewaniu hymnu państwowego oraz przemówieniach – obejrzeliśmy ciekawy film złożony z wakacyjnych zdjęć uczniów Naszej Szkoły oraz prezentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnie ciepło zostali przyjęci nasi pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją. Złożyli oni przysięgę i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zapoznali się oni ponadto z prezentacją przedstawiającą najważniejsze informacje o szkole. Uczniom SP 32 w Bielsku-Białej życzymy samych sukcesów, ich rodzicom - jak najwięcej radości ze swoich pociech, a nauczycielom - cierpliwości i powodzenia w nowym roku szkolnym! Zdjęcia upamiętniające to wydarzenie prezentujemy w naszej fotogalerii.