kącik logopedycznySłowa są podobne do promieni.
Jeżeli się nimi umiejętnie
posługiwać - przenikają wszystko.
Aldous Huxley

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Witam w roku szkolnym 2017/2018.
Serdecznie zapraszam do lektury kącika logopedycznego.
Znajdą się tutaj porady i propozycję ćwiczeń i zabaw logopedycznych,
które usprawnią aparat mowy dziecka.

Zajęcia terapii logopedycznej będą odbywać się:

- we wtorki w godz. 8:00-14:10;
- w środy w godz. 11:45-14:10;
- w czwartki w godz. 8:00-14:10.

Zajęcia przebiegają w miłej i przyjaznej atmosferze budującej dobrą i bezpieczną relację z dziećmi.


W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam Rodziców na konsultacje w ww. godzinach.

Renata Loranc-Klajner
logopeda

Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych?


    Spróbuj jeszcze raz!

    Jeśli próba prawidłowego wyartykułowania głoski kolejny raz się nie powiodła, to powiedz: Nic się nie stało, spróbuj jeszcze raz.

    Stosuj zasadę małych kroków!

Krótkie i często powtarzane ćwiczenia skutecznie prowadzą do osiągnięcia poprawnej wymowy.

Bądź uchem dziecka!

Dziecko nie słyszy swoich błędów wymowy. Od ciebie dowie się, czy wymówiło wyraz prawidłowo, czy nie.

Nagradzaj dziecko za rezultaty i wysiłek!

Pamiętaj, że dziecko ciężko pracuje, aby nauczyć się nowego sposobu mówienia. Twoja pochwała i docenianie wysiłku są najlepszymi nagrodami i niezwykłe skutecznymi sposobami.

Dostrzegaj najmniejsze sukcesy!

To ważne, aby zauważać każdą poprawę w mówieniu. Widząc sukcesy, nabiera się chęci do dalszej pracy.

Koncentruj uwagę!

Ćwiczenia wykonywane z uwagą są lepiej i szybciej utrwalane. Ważna jest koncentracja uwagi nie tylko u dziecka, lecz także u rodziców.

Nie przerywaj spontanicznych wypowiedzi dziecka poprawianiem błędów!

Nie przyśpieszasz w ten sposób osiągnięcia rezultatów w terapii, a możesz zirytować i zniechęcić dziecko do mówienia.

Nie porównuj dziecka z innymi dziećmi!

Krytyka, porównywanie i obwinianie dziecka nie pomoże mu w poradzeniu sobie z trudnościami. W ten sposób podcinamy dziecku skrzydła, demotywujemy je.

Nie zawstydzaj dziecka!

Mówienie: takie duże dziecko, a jeszcze sepleni, przynosi dużo szkody dla rozwoju psychicznego dziecka, a minimalne korzyści dla postępów w terapii mowy.

Pozwól dziecku popełniać błędy!

To jest nieodłączna część procesu terapeutycznego.

Nie używaj określeń typu: zawsze i nigdy!

To nieprawda, że Twoje dziecko zawsze popełnia błędy i nigdy niczego nie powiedziało bezbłędnie.

Chwal, nawet za najmniejsze osiągnięcia!

Dziecko powinno wiedzieć, że doceniasz każdy jego wysiłek i widzisz, jak się stara, choć całkowity sukces jeszcze przed wami.

Terapia logopedyczna to nie czary-mary!

To systematyczne ćwiczenia nowych nawyków artykulacyjnych.

Baw się dobrze!

Ćwiczenia to wasz wspólnie spędzony czas przeznaczony na zabawy i budowanie więzi rodzinnej.


ĆWICZENIA JĘZYKA - OCZAMI DZIECI


We wrześniu w Naszej Szkole zostało przeprowadzone przesiewowe badanie logopedyczne uczniów wszystkich oddziałów pierwszej klasy. Jego celem była ocena stanu wymowy uczniów podejmujących naukę w szkole. Badanie przeprowadzone zostało zestawem prób mających na celu ocenę sprawności motorycznej i kinestetycznej aparatu artykulacyjnego, inwentarz głosek, jakość głosek oraz wstępne zdiagnozowanie wad wymowy. Obejmowało naśladowanie ruchów artykulacyjnych, wykonywanie ruchów artykulacyjnych na polecenie, powtarzanie głosek i sylab, nazywanie obrazków, wskazywanie na polecenie i powtarzanie par słów różniących się tylko jednym fonemem, powtarzanie zdań trudnych fonetycznie. 

Wyniki badania

Badanie przeprowadzono u 84 uczniów z wszystkich oddziałów pierwszej klasy. Stan wymowy przedstawia się następująco.

 

1A

1B

1C

1D

Ogółem uczniów
w klasie

21

21

22

20

Liczba uczniów
z wadą wymowy

9

8

10

7


Wśród dzieci podejmujących naukę w szkole duży odsetek stanowią dzieci z wadami wymowy. 

Najczęstsze wady wymowy to:

- parasygmatyzm, gdzie głoski szumiące [sz, ż, cz, dż] zastępowane są przez głoski syczące [s, z, c, dz];

- sygmatyzm międzyzębowy - przy realizacji głosek dentalizowanych (s, z, c, dz) czubek języka wsuwa się między zęby w linii środkowej;

- pararotacyzm - zastępowanie głoski [r] głoską [l].

Zapraszam rodziców na konsultację logopedyczną 
w każdy wtorek i czwartek w godz. 10:50 - 11:35.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, postanowiłam zorganizować w Naszej Szkole zajęcia z logorytmiki (logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania). Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w godz. 15:15 - 16:00 w jadalni szkolnej. Zainteresowanych proszę o kontakt ze mną (sala 40-c).