lider zdolnościLiderem Zdolności w Naszej Szkole, czyli koordynatorem wszystkich działań związanych ze Szkołą Odkrywców Talentów, jest Pan Grzegorz Wójtowicz. Do zadań Lidera Zdolności należy:

- wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi;
- pomoc rodzicom w zaplanowaniu sposobu rozwijania uzdolnienia u dziecka;
- pomoc uczniom w wyborze zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich uzdolnień;
- opracowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności;
- organizowanie Dnia Promocji Talentów;
- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook, w szkolnym czasopiśmie oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów.

W roku szkolnym 2017/2018 Lider Zdolności pełni dyżur dla zainteresowanych uczniów i rodziców w każdy poniedziałek w godz. 13.55 – 14.40 w sali nr 40A (po wcześniejszym umówieniu się).