nauczycieleDYREKTOR SZKOŁY
Alicja Procner


WICEDYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Olejak-Bogaczyk
Grzegorz Wójtowicz


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Marta Białobrzycka
Bronisława Byrdy
Łucja Dendys
Irena Duraj-Pawlik
Urszula Ficoń
Iwona Golec
Małgorzata Józefowicz
Mariola Kozina
Renata Małysz
Marcelina Piechota
Joanna Popławska-Owczarz
Małgorzata Różewicz-Dubiel
Izabela Szczepanek
Jolanta Telec
Katarzyna Włodek


JĘZYK POLSKI
Barbara Jurkiewicz
Katarzyna Kanik-Dendys
Teresa Lewandowska
Jolanta Olejak-Bogaczyk
Anna Reglińska-Suchy
Anna Sądej
Grzegorz Wójtowicz
Magdalena Zuziak


MATEMATYKA
Bożena Hubert
Dorota Kaczmarczyk-Robak
Monika Korowaj
Danuta Macner
Anna Mitręga
Ewa Szering
Edyta Zaczek


PRZYRODA
Sabina Bysko
Maria Joniec
Marcelin Makowski


GEOGRAFIA
Marek Filuś
Marcelin Makowski


FIZYKA
Katarzyna Gut
Olga Hamerlińska
Janusz Wójcik


BIOLOGIA
Maria Joniec


CHEMIA
Dorota Kaczmarczyk-Robak


HISTORIA/HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Renata Loranc-Klajner
Lucyna Peterko
Sławomir Porębski


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Lucyna Peterko
Sławomir Porębski


JĘZYK ANGIELSKI
Marta Barbasz-Sztajno
Agnieszka Krywult
Bogumiła Szczerbowska
Joanna Włodarczyk-Pilch
Dorota Wojdyła-Kondracka
Aurelia Woźniak


JĘZYK NIEMIECKI
Izabella Semmler-Górna


JĘZYK WŁOSKI
Dominika Tyc
Joanna Żuk


MUZYKA
Piotr Kuziemka
Iwona Nowak


PLASTYKA
Piotr Kuziemka
Iwona Nowak


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Piotr Kuziemka


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA
Joanna Krehut
Ewa Szering


ZAJĘCIA TECHNICZNE/TECHNIKA
Sabina Bysko
Joanna Krehut


WYCHOWANIE FIZYCZNE
Jakub Chojnacki
Piotr Nowak
Dorota Rybińska
Aldona Słonka
Anna Wojtyczka


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Barbara Jurkiewicz

Małgorzata Różewicz-Dubiel


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Marek Filuś


DORADZTWO ZAWODOWE
Barbara Jurkiewicz
Agnieszka Krywult


RELIGIA
Anna Bykowska

ks. Piotr Iwanek
ks. Adrian Mętel
ks. Grzegorz Sztafiński


PSYCHOLOG
Izabela Kuboszek


PEDAGOG
Sabina Knapik
Katarzyna Przybył

Aleksandra Wojtanowicz


LOGOPEDA
Renata Loranc-Klajner


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Magdalena Hanus


BIBLIOTEKARZ
Renata Pysz
Alicja Sroka


ŚWIETLICA SZKOLNA
Bronisława Byrdy
Łucja Dendys
Beata Dudek
Magdalena Hanus
Aleksandra Jasińska
Mariola Plaza-Panewka
Alicja Wątor


PIELĘGNIARKA
Krystyna Noszka