rada rodzicówRada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 32 
43-382 Bielsko-Biała 
ul. Cieszyńska 393 
NIP 547-208-18-99 

PRZEWODNICZĄCA: Pani Natalia Stosur
SEKRETARZ: Pani Monika Then
SKARBNIK: Pani Karolina Maciuk

numer konta Rady Rodziców: 
PKO Bank Polski 93 1020 1390 0000 6602 0417 8216

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej zwraca się do Państwa z prośbą o dodatkowe wsparcie finansowe Naszej Szkoły (oprócz wpłat w ramach Komitetu Rodzicielskiego). Środki pieniężne można wpłacać na konto Rady Rodziców (PKO Bank Polski 93 1020 1390 0000 6602 0417 8216).

Dziękujemy za okazaną pomoc.

                                                                                                                               Rada Rodziców