Rodzina +Szanowni Państwo!

Miasto Bielsko-Biała realizuje Program „Rodzina+” skierowany do rodzin wielodzietnych (tj. rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci) i rodzin zastępczych zamieszkałych w Bielsku-Białej. Program ma na celu wsparcie rodzin poprzez wprowadzenie sytemu ulg, który pozwoli na zwiększenie dostępności do usług publicznych, dóbr kultury i imprez sportowych oraz oferty przedsiębiorstw prywatnych. Dzięki karcie „Rodzina+” beneficjenci Programu mogą skorzystać z 50% ulgi w miejskich jednostkach organizacyjnych z zakresu kultury i sportu, np. zniżka na pływalnie, lodowisko, przedstawienia teatralne, zajęcia w Miejskim Domu Kultury. Ponadto dla uczestników Programu zostały wprowadzone dodatkowe przywileje w przejazdach komunikacją miejską.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.rodzinaplus.pl lub w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, nr tel. 33 4971 493.