Rozdział 10. Szkoła w latach 90-tychSzkoła wkroczyła w ostatnią dekadę XX w. z poważnymi problemami. Liczba uczniów znacznie wzrosła, tak że sytuacja lokalowa szkoły była bardzo trudna. Nauka odbywała się nadal w trzech budynkach na trzy zmiany, z częściowo skróconymi przerwami.

W 1990 roku na zajęcia uczęszczało 1390 uczniów podzielonych na 48 oddziałów. Pomimo różnorakich trudności w szkole, oprócz zajęć dydaktycznych, organizuje się liczne imprezy kulturalne, sportowe, a także uroczystości rocznicowe.

10 listopada 1993 roku odbyły się obchody „70-lecia Polskiej Szkoły w Wapienicy”. Z wielkim zainteresowaniem wszyscy zebrani wysłuchali m.in. archiwalnego nagrania z „40-lecia Polskiej Szkoły w Wapienicy”, które zachował i udostępnił emerytowany nauczyciel – Oskar Kożusznik. Z głośników popłynął nieco chrapliwy, przycichły głos ówczesnego Inspektora Szkolnego – Klemensa Matusiaka oraz wdowy po Franciszku Kuboku – kierowniku szkoły.

W roku szkolnym 1994/1995 funkcję dyrektora placówki objęła Danuta Migdał, która ukończyła tę szkołę, a w 1979 roku podjęła tutaj pracę jako nauczyciel biologii.

Nowa dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami zorganizowała 10 czerwca 1995 roku pierwszy festyn szkolny, który cieszył się dużą popularnością w środowisku lokalnym. Dlatego później odbywał się on corocznie. Podczas tej imprezy z okazji 20-lecia utworzenia Izby Tradycji Regionu (Izby Pamięci Narodowej) nadano jej imię Bronisława Kokotka – żołnierza kampanii wrześniowej w 1939 roku, uczestnika bitwy o Monte Cassino oraz budowniczego i kierownika, a potem dyrektora tej szkoły.

Pamiętając o swojej przeszłości, cała społeczność szkolna w październiku 1998 roku uroczyście świętowała „75-lecie Polskiej Szkoły w Wapienicy”.

1 września 1999 roku zaczyna się pierwszy rok reformy oświaty. W budynku szkoły współistnieją 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. W filii przy ul. Lajkonika po raz pierwszy rozpoczęły naukę klasy czwarte. Danuta Migdał zostaje dyrektorem gimnazjum, a funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 obejmuje Krystyna Bąk.Kierownictwo Szkoły Podstawowej w latach 1923 – 2008

Franciszek Kubok

1923 – 1939

Józef Niesyt

1945 – 1950

Stefan Zajda

1 IX 1950 – 1 X 1950

Bronisław Kokotek

1950 – 1972

Leon Woźnica

1972 – 1982

Irmgarda Gryczka

1982 – 1994

Danuta Migdał

1994 – 1999

Krystyna Bąk

1999 – 2002

Alicja Procner

2002 – nadal