Rozdział 6. W nowej szkoleUroczystość otwarcia nowego budynku szkolnego odbyła się 31 sierpnia 1958 roku o godzinie 13.00. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych województwa, powiatu i gromady, a także reprezentanci ZNP i licznych miejscowych zakładów pracy. Jednak zainteresowanie samej społeczności lokalnej nie było zbyt imponujące.


Nowy budynek składa się z 11 sal lekcyjnych, 4 pracowni (biologicznej, fizycznej, zajęć praktycznych dziewcząt i chłopców), świetlicy z zapleczem kuchennym, biblioteki, sali gimnastycznej z natryskami, auli, szatni, gabinetu lekarskiego, gabinetu pomocy naukowych, dwóch pomieszczeń administracyjnych, dwupokojowego mieszkania dla kierownika szkoły oraz dwupokojowych mieszkań dla woźnego i nauczyciela.

O nowym budynku placówki w Wapienicy pisze prasa wojewódzka i lokalna. W lepszych warunkach szkoła osiąga wysoki poziom nauczania, cieszy się też uznaniem środowiska oraz władz szkolnych, powstają liczne koła przedmiotowe, artystyczne, szachowe, techniczno-modelarskie, gospodyń, rytmiki (zaopatrzone w pokaźną liczbę instrumentów).

21 maja 1961 roku w szkole odbyła się konferencja rejonowa poświęcona problemowi aktywizacji procesu nauczania w świetle współczesnej dydaktyki. Udział w niej wziął ówczesny wiceminister oświaty Ferdynand Herok, kurator Katowickiego Okręgu Szkolnego oraz kierownicy szkół powiatu. Miejscowi nauczyciele przeprowadzili 7 pokazowych lekcji. Wiceminister wysoko ocenił poziom konferencji i przyznał Radzie Pedagogicznej zbiorową nagrodę pieniężną.

W okresie od marca do listopada 1961 roku szkołę odwiedzają trzy delegacje zagraniczne: przedstawiciele ambasady NRD oraz administracji szkolnej z Węgier i Bułgarii. W 1964 roku, na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, Ministerstwo Oświaty zleciło Radzie Pedagogicznej prowadzenie badań dla ośmioklasowej szkoły podstawowej. Trwały one dwa lata, w ścisłym kontakcie z Instytutem Pedagogiki i Centralnym Ośrodkiem Metodycznym w Warszawie. Przedstawiciele tych instytucji byli częstymi gośćmi szkoły.

Nauczycielka Irena Ryszka przez trzy lata prowadziła w klasach I – III eksperyment z języka polskiego na zlecenie Instytutu Pedagogiki. Opublikowała na ten temat szereg artykułów w „Życiu Szkoły”. U kierownika placówki praktyki odbywali kierownicy szkół powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Nauczyciele: Leopold Franek, Oskar Kożusznik, Stanisław Kuśnierz, Stanisław Niesyt i Irena Ryszka zostali powołani przez Inspektora Oświaty na instruktorów powiatowych.

Nowa szkoła staje się ośrodkiem życia kulturalnego w środowisku. Organizowane są liczne imprezy artystyczne, w których – oprócz młodzieży – uczestniczyła orkiestra nauczycielska ogniska ZNP założona w 1958 roku i prowadzona przez Leopolda Franka. Wśród jej muzyków znaleźli się pracownicy tej szkoły: Bronisław Kokotek – pierwsze skrzypce, Oskar Kożusznik – drugie skrzypce i Leopold Franek – trąbka. Próby odbywały się w szkole w Wapienicy.

Orkiestra swoimi występami uświetniła wiele imprez oświatowych i związkowych. Zakończyła swą działalność zakwalifikowaniem się do Centralnego Przeglądu Zespołów Amatorskich w 1967 roku. Koło Macierzy Szkolnej zorganizowało również spotkania z pisarkami: Marią Wardasówną i Zofią Kossak-Szczucką. Przedsiębiorstwo budowlane, oddając budynek szkolny do użytku w sierpniu 1958 roku, pozostawiło po sobie nieuporządkowany plac zawalony gruzem i ziemią. Nie istniało boisko szkolne. Dlatego też kierownik szkoły – Bronisław Kokotek – opracował plan zagospodarowania otoczenia szkoły.

Przy pomocy młodzieży i wsparciu finansowym Komitetu Rodzicielskiego, GRN i lokalnych zakładów pracy uporządkował teren, urządził klomby, chodniki i rabaty. Założył alpinarium, posadził wiele krzewów i drzew ozdobnych. Zorganizował również działkę szkolną. Przy jego czynnym udziale przystąpiono do budowy boisk szkolnych. Uroczyste otwarcie obiektów sportowych nastąpiło 25 września 1965 roku. Powstało boisko asfaltowe (zamieniane zimą w lodowisko), skocznia w dal, bieżnia o długości 60 metrów i duże boisko żużlowe. Na nowo otwartych obiektach odbyły się powiatowe zawody lekkoatletyczne.

W pobliżu budynku powstaje także geograficzny ogródek z pełnym wyposażeniem meteorologicznym. Otoczenie szkoły prezentuje się wspaniale, o czym pisze na swych łamach m.in. „Kronika Beskidzka” i „Trybuna Robotnicza”, wyrażając zachwyt nad jego pięknem
i podziw dla ogromu włożonej pracy.

27 kwietnia 1966 roku w czasie obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego i akademii pierwszomajowej zostały uroczyście posadzone dwa dęby w obrębie boiska asfaltowego. Nazwano je „dębami tysiąclecia”. W latach 1967 – 1970 w czynie społecznym wybudowano obok szkoły Dom Nauczyciela.

17 czerwca 1972 roku Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski i przedstawiciele Zakładu Opiekuńczego żegnają odchodzącego na emeryturę dyrektora Bronisława Kokotka – człowieka wielce zasłużonego dla szkoły. 1 września 1972 roku funkcję dyrektora obejmuje Leon Woźnica. W tym czasie budowane są w Wapienicy dwie fabryki domów, powstają trzy osiedla mieszkaniowe. Liczba dzieci zaczyna gwałtownie wzrastać. Budynek placówki staje się ciasny. Warunki nauki i pracy pogarszają się.