Rozdział 7. Zbiorcza Szkoła Gminna1 czerwca 1975 roku na skutek reformy administracyjnej kraju do istnienia powołana zostaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Wapienicy. Podporządkowano jej szkoły podstawowe w Jaworzu, Jasienicy i Międzyrzeczu. Stanowisko gminnego dyrektora placówki powierzono Leonowi Woźnicy.

W szkole utworzono biuro administracji Zbiorczej Szkoły Gminnej. Powstała również klasa VII – uzawodowiona o zmniejszonym wymiarze godzin dydaktycznych. Jej uczniowie uczyli się różnych zawodów, odbywali przez trzy dni w tygodniu praktyki zawodowe w miejscowych zakładach pracy.

Zbiorcza Szkoła Gminna dysponowała pokaźnym budżetem, który pozwalał na unowocześnienie posiadanej bazy materialnej. Znacznie wzbogacono księgozbiór biblioteki. Zakupiono sprzęt audiowizualny i inne pomoce naukowe. Wymieniono parkiety w sali gimnastycznej i świetlicy. Powstały dobrze wyposażone sale dla klas młodszych oraz pracownia wychowania obywatelskiego. Utworzono Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono pamiątki obrazujące udział miejscowych Polaków w walce o wyzwolenie narodowe. Izbę odwiedził 21 marca 1977 roku ówczesny wiceminister oświaty gen. Zygmunt Huszcza.

Zbiorcza Szkoła Gminna istniała zaledwie półtora roku.