Rozdział 8. W szkole miejskiej1 stycznia 1977 roku Wapienica zostaje włączona do Bielska-Białej. Placówka otrzymuje numer „32” i zyskuje status szkoły miejskiej.

Szybko wzrasta liczba uczniów. Ciasnota staje się nieznośna. Dla polepszenia warunków nauki i pracy podejmuje się doraźne przedsięwzięcia. Mieszkanie dyrektora szkoły i dwa lokale nauczycielskie zostają zamienione na sale lekcyjne. W budynku starej szkoły z jednej dużej sali lekcyjnej, poprzez wybudowanie przepierzenia, powstają dwa pomieszczenia. Klasy „zerowe” uczą się w byłej strażnicy obok szkoły. Nie na długo to jednak wystarcza.

Liczba uczniów wciąż wzrasta i dlatego nauka odbywa się na dwie i trzy zmiany. W celu skrócenia czasu nauki Rada Pedagogiczna zmuszona jest do ograniczenia części przerw lekcyjnych do 5 minut. Rodzice uczniów samorzutnie organizują Komitet Budowy Szkoły. Zabiegają o parcelę i budowę nowego gmachu. Jednak kończy się to fiaskiem, gdyż władze oświatowe nie dysponują odpowiednimi funduszami.

W 1982 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowa dyrektor – Irmgarda Gryczka – czyni usilne starania o poprawę warunków funkcjonowania szkoły. Z funduszów Inspektoratu Oświaty i Komitetu Rodzicielskiego w budynku przy ul. Jaworzańskiej zainstalowano ogrzewanie elektryczne.

W 1984 roku wydzierżawiono część pomieszczeń w siedzibie KBO „Beskid” przy ul. Lajkonika i adaptowano je na sale lekcyjne (następne pomieszczenia przejęto w 1986 roku). Uczą się tam klasy młodsze.

W 1984 roku szkoła wzbogaca się o Izbę Młodzieżowej Służby Ruchu, gdzie prowadzi się systematyczne szkolenia w zakresie ruchu drogowego i przygotowuje młodzież do egzaminu na kartę rowerową. Budowane jest też Miasteczko Ruchu Drogowego.

Sojusznikiem placówki zostaje Samorząd Mieszkańców oraz tutejsze zakłady pracy: AZPL „Allen”, BZF „Beskidiana”, Zakłady Artykułów Ściernych, Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica”, Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego „Śląsk”, FSM – Zakład nr 10, Spółdzielnia Pracy „Młoda Gwardia”, KBP „Beskid”, Rejon Dróg Publicznych, Nadleśnictwo „Wapienica”, Krakowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Spółdzielnia Młodzieżowa „Grot” oraz firmy polonijne: „Konsuprod”, „Labo”, „Marbet”, „Natalex”, „Drowex” – udzielające jej pomocy finansowej.

W styczniu 1986 roku w budynku przy ul. Jaworzańskiej od nieszczelnego komina zapalił się strop. Budynek został przeznaczony do kapitalnego remontu, a tym samym szkoła straciła pięć sal lekcyjnych. W tej sytuacji Inspektorat Oświaty podjął decyzję o dowożeniu uczniów pięciu klas młodszych wraz z nauczycielami do Szkoły Podstawowej nr 6. Po zakończeniu remontu (6 kwietnia 1988 roku) uczniowie mogą kontynuować naukę w pięknie odnowionym budynku.

7 czerwca 1986 roku Samorząd Mieszkańców Wapienicy zorganizował imprezę środowiskową „Dzień Wapienicy”. Dochód z loterii fantowej przeznaczono na potrzeby szkoły. Atrakcyjne nagrody ufundowane zostały przez miejscowe zakłady pracy. Obecny na „Dniu Wapienicy” Prezydent Miasta Kazimierz Kalisz wręczył byłemu dyrektorowi tej szkoły – Bronisławowi Kokotkowi – puchar „Najlepszemu Społecznikowi”.