Rozdział 9. Uroczystość wręczenia sztandaru14 października 1986 roku odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Władz Miasta, Wydziału Oświaty i Wychowania, Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców w Wapienicy, Zarządu Kółka Rolniczego, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego (Komisja Młodzieżowa), Zarządu LKS „Zapora”, delegacje zakładów pracy: AZPL „Allen”, Fabryki Pił i Narzędzi „Wapienica”, Zakładów Artykułów Ściernych, BPBP „Śląsk”, FS M – Zakładu nr 10 oraz reprezentanci Zarządu Koła ZBOWID – Wapienica i Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 32.

Podniosła uroczystość przebiegała następująco:
– wciągnięcie flagi na maszt;
– przemówienie dyrektora szkoły – Irmgardy Gryczki;
– odczytanie aktu nadania sztandaru;
– przekazanie sztandaru dyrekcji szkoły przez przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego pana Dymona;
– przekazanie sztandaru młodzieży szkolnej przez dyrektora;
– przemarsz Pocztu Sztandarowego;
– ślubowanie młodzieży szkolnej.