samorząd uczniowski



Prezentujemy skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019!

Przewodniczący: Seweryn Segieda (8d)

Członkowie:

Zofia Ochodek (6b)
Julia Ciecierska (8d)
Michał Mołek (8c)