stulecie niepodległości
HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32  IM. JANA III SOBIESKIEGO

L. P.

ZADANIE - FORMA REALIZACJI

TERMIN

KLASY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

„100 flag na stulecie niepodległości” - akcja Samorządu Uczniowskiego 

24.04.2018

27.04.2018

budynki A i B

wszystkie klasy

L. Peterko

M. Korowaj

K. Gut

2.

Twórcy Niepodległej Polski - gazetka

kwiecień -grudzień 2018

budynki  A i B

L .Peterko

3.

„Oni walczyli za Ojczyznę” - występ Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy

maj

2018

I-III

IV-VI

VII-III G

L. Peterko

S. Porębski

4.

Stulecie odzyskania niepodległości - prezentacja dla uczniów

24.05.2018

I-III

IV-VI

VII-III G

L. Peterko

S. Porębski

J. Chmiel

5.

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą - Stulecie odzyskania niepodległości z wykorzystaniem prezentacji

maj - czerwiec

2018

I-III

IV-VI

VII-III G

wychowawcy

 

6.

Wykonanie plakatów: 100-lecie Niepodległości Polski

czerwiec

2018

każda klasa

format B1 (680x980mm) 
lub zbliżony

wychowawcy

L. Peterko

S. Porębski

 J. Chmiel

7.

Wystawa plakatów:

100-lecie Niepodległości Polski

Wrzesień -

grudzień

 budynki  A i B

L. Peterko

S. Porębski

J. Chmiel

8.

Poznajemy bohaterów naszej wolności

wrzesień

lekcje historii kl. IV -III G 

Prezentacje kl. I-III (wykona L. Peterko)

 L. Peterko

S. Porębski

J. Chmiel

wychowawcy kl. I-III

9.

„Oni nas chronią i bronią” - wyjście do koszar WP

wrzesień -

 październik

wybrane klasy

wychowawcy

10.

Konkurs wiedzy – 100-lecie Niepodległości Polski

październik

19.10.2018

IV-VI

VII-III G

L. Peterko

S. Porębski

J. Chmiel

11.

„Oni ginęli  za Ojczyznę” - wyjście klas na cmentarz wojskowy w Bielsku-Białej

5-8.11.2018

I-III G

wychowawcy

12.

 Dzień dla Niepodległej:

- uroczysty apel

- konkurs wiedzy o początkach niepodległości

 - koncert pieśni patriotycznych

9.11.2018

I- III G

wszyscy nauczyciele

I. Nowak, 

P. Kuziemka

13.

Udział delegacji uczniów w Miejskich Obchodach

 100-lecia Niepodległości Polski

11.11.2018

VI-III G

wybrani uczniowie

L. Peterko

S. Porębski

J. Chmiel