Przejdź do treści Przejdź do menu

PODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELI

1. Upewnij się, że wszyscy uczniowie w Twojej klasie mają w domu dostęp do komputera i internetu oraz posiadają konto w dzienniku elektronicznym. Jeśli nie – poszukaj innych kanałów komunikacji, np. SMS.


2. Pamiętaj, że w domu ucznia najczęściej jest jeden komputer i kilku użytkowników, np. rodzeństwo ucznia oraz rodzice, którzy również mogą potrzebować komputera do pracy zdalnej.


3. Pamiętaj, aby dostosować realizację podstawy programowej do nauki zdalnej np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.


4. Dostosuj liczbę zadań oraz ćwiczeń zadawanych uczniom do tygodniowego rozkładu zajęć.


5. Stosuj się do ustalonego harmonogramu przesyłania materiałów i prowadzenia lekcji online (dzień, godzina). Nauczy to dzieci systematyczności oraz pozwoli zaplanować naukę w ciągu całego tygodnia.


6. Ustal sposoby zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Wybierz takie metody, które w największym stopniu pozwolą sprawdzić samodzielność pracy ucznia.


7. Uwzględnij w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.


8. Wychodź naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców. Pytaj o oczekiwania, rozważaj propozycje, pomagaj rozwiązywać napotkane problemy. Zadawaj zadania nieobowiązkowe (dla uczniów chcących w większym stopniu pogłębiać wiedzę).


9. Korzystając z narzędzi multimedialnych, wybieraj bezpieczne i rekomendowane strony, platformy i aplikacje.


10. Formułuj precyzyjne polecenia. Sformułowania "Przeanalizujcie rozdział IV z podręcznika" są niewystarczające. Nauczyciel powinien przeprowadzić ucznia przez zagadnienie - od przedstawienia celu lekcji po jego realizację.


11. Pamiętaj, że nie wszyscy uczniowie mają w domu podręczniki. Niektórzy zostawili je w szkole - w szafkach osobistych.


12. Postaraj się ograniczyć do minimum rolę rodziców, którzy w aktualnej sytuacji nadal pracują, a w związku z epidemią mogą mieć dużo więcej obowiązków zawodowych (np. służba zdrowia, dostawcy) i kontrolowanie pracy dziecka może być dla nich w tej chwili utrudnione. Jeśli to możliwe – przesyłaj wiadomości bezpośrednio do dzieci (dotyczy to zwłaszcza starszych uczniów). Planuj pracę z dzieckiem tak, aby samodzielnie mogło wykonywać zadania. Bądź wyrozumiały, jeśli rodzice lub uczniowie napotkają trudności - to dla nas wszystkich jest nowa sytuacja.