ZAPISY DO 1. KLASY

Informujemy, że rekrutacja do 1. klasy na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza rejonu zakończyła się 31.03.2020 r.


Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy nie wypełnili zgłoszenia w formie elektronicznej lub nie przesłali oryginału dokumentu do szkoły, proszeni są o przekazanie wypełnionego zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. Dokumenty można pobrać na szkolnej stronie internetowej (www.sp32bb.pl > dla rodzica > zapisy do 1. klasy) lub przy wejściu do szkolnego budynku B. Uzupełnione dokumenty opatrzone podpisami obojga rodziców można pozostawić w „skrzynce na korespondencję” znajdującej się przy wejściu do szkolnego budynku B, przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły lub przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub zdjęcia (sp32@mzo.bielsko.pl).


Rodzice, którzy zapisali dziecko z rejonu do innej szkoły, proszeni są o przekazanie drogą e-mailową następujących informacji: imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwa i adres szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać.


ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ - formularz


OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU - formularz


OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU - formularz