Przejdź do treści Przejdź do menu

03. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH I W MAŁYCH GRUPACH

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
I W MAŁYCH GRUPACH NA TERENIE SZKOŁY

  1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dopilnuje bezpieczeństwa uczniów podczas przerwy przed i po zajęciach i nie dopuści do gromadzenia się uczniów przy wyjściu, w szatni oraz w innych miejscach.
  3. W miarę możliwości należy wyznaczyć stałą salę do prowadzenia zajęć, a w ich trakcie zachowywać bezpieczny dystans.
  4. Podczas zajęć należy używać jedynie tych pomocy dydaktycznych, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi po każdym użyciu. Fakt konieczności dezynfekcji zgłasza nauczyciel korzystający z pomocy.
  5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Należy wietrzyć salę przed zajęciami.