Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

POPRZEDNIE JUBILEUSZE

4 lutego 1964 r. w szkolnej auli odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia Polskiej Szkoły w Wapienicy. Jej głównymi organizatorami były: Koło Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej i kierownictwo szkoły. Referat okolicznościowy obrazujący dzieje placówki wygłosił Robert Niesyt – Prezes Koła Macierzy. W imprezie wzięła udział cała Rada Pedagogiczna, ale również absolwenci i mieszkańcy Wapienicy. Podczas części artystycznej wystąpiła orkiestra nauczycielska. Na uroczystość przybyli liczni goście i działacze z okresu przedwojennego i międzywojennego. Po części oficjalnej i artystycznej w świetlicy szkolnej zorganizowano poczęstunek.

10 listopada 1993 roku świętowano kolejny jubileusz Polskiej Szkoły w Wapienicy – tym razem 70-lecie. Specjalnie na tę okazję wyremontowano szkolną aulę, odnowiono wejście do głównego budynku, a młodzież starannie uporządkowała jego otoczenie. Na korytarzach pojawiły się okolicznościowe gazetki ścienne, wystawa pamiątek oraz fotografii. Wyeksponowano także szkolne kroniki. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Irmgarda Gryczka przywitała gości, po czym odczytała listy gratulacyjne, m.in. od Prezydenta Miasta i Kuratorium Oświaty. Następnie przedstawiła referat o historii szkoły i jej aktualnej działalności. Odsłuchano ponadto nagrania przemówień wygłoszonych podczas 40-lecia szkoły, które udostępnił emerytowany nauczyciel Oskar Kożusznik. Później głos zabrali przedstawiciele władz miejskich i oświatowych: B. Kazimierowicz, G. Chorąży, A. Bielecka i P. Ryszka. Na gości czekał też okolicznościowy montaż słowno-muzyczny prezentujący dzieje szkoły, a po nim pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. W przygotowanie uczniów aktywnie włączył się także Dom Kultury w Wapienicy. Spotkanie zakończyło się wspólnymi wspomnieniami przy słodkim poczęstunku.

W 1998 roku zbiegły się dwie ważne rocznice – 75-lecie Polskiej Szkoły w Wapienicy oraz 40-lecie oddania do użytku budynku przy ul. Cieszyńskiej. Już od września szkoła zmieniała swoje oblicze – na korytarzach pojawiły się dekoracje – tablice, przedstawiające rozwój placówki oraz zasługi pedagogów, a także prace plastyczne uczniów. Natomiast 14 października zorganizowana została uroczystość jubileuszowa. Po przywitaniu przez dyrektor szkoły Danutę Migdał wszystkich zgromadzonych w auli, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, a także po odśpiewaniu hymnu państwowego zaproszeni goście złożyli gratulacje i życzenia. Następnie przyszedł czas na program artystyczny „Szanujmy wspomnienia” oraz występ dzieci z klas I-III. Wręczone zostały ponadto Nagrody Dyrektora Szkoły. Goście zwiedzili Izbę Pamięci Narodowej im. B. Kokotka, w której wystawiono m.in. archiwalne kroniki. Na koniec odbył się koncert chóru „Echo”.

Kolejny jubileusz miał miejsce 1 października 2008 roku, kiedy świętowano 85-lecie istnienia Polskiej Szkoły w Wapienicy. Na uroczystości obecni byli m.in. Prezydent Miasta Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Stanisław Ryszka, byli dyrektorzy szkoły: Irmgarda Gryczka oraz Danuta Migdał, a także emerytowani nauczyciele, m.in. Oskar Kożusznik. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i obejrzeniu poloneza w wykonaniu najmłodszych uczniów dyrektor szkoły Alicja Procner przedstawiła działalność placówki. Potem goście obejrzeli prezentację multimedialną, a oficjalną część spotkania zakończył występ uczniów. Następnie można było zwiedzić szkołę i zapoznać się z eksponatami zgromadzonymi w Izbie Pamięci i Historii Szkoły. Na koniec tradycyjnie gości zaproszono na poczęstunek i wspólne wspomnienia.