Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE


W Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej realizowanych jest kilkadziesiąt innowacji pedagogicznych. Ich autorami są nauczyciele zatrudnieni w Naszej Szkole.


Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: "Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze". Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko.

Innowacje pedagogiczne to: 
- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;
- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;
- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której powołano szkołę (źródło: www.edukacja.edux.pl/p-1115-innowacje-pedagogiczne.php).

Poniżej przedstawiamy opis zasad innowacji realizowanych w Naszej Szkole w roku szkolnym 2023/2024:


I. Haręża-Lorek
SENSo-LITERaki - multisensoryczne wprowadzanie liter


M. Józefowicz
Moje emocje


A oto wszystkie innowacje zrealizowane w Naszej Szkole:


J. Telec 
ABC zdrowego człowieka


S. Bysko, I. Nowak
Abecadło plastyczne w dziełach mistrzów


T. Lewandowska, G. Wójtowicz
Adaptacja reguł gier logicznych i karcianych dla potrzeb dydaktyki języka polskiego

M. Piechota
Aktywna główka – rozwijamy kreatywność i aktywne działanie wśród najmłodszych uczniów