PODRĘCZNIKI


Szkolny zestaw podręczników 
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 32 
im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 
ustalony dla oddziałów:

1) klasy pierwszej obowiązujący w latach szkolnych 2017/18, 2018/19, 2019/20

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

1/1/2017-20

edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J.Winiecka-Nowak, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era

790/1/2017

1/2/2017-20

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

790/2/2017

1/3/2017-20

Język angielski

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

811/1/2017

2) klasy drugiej obowiązujący w latach szkolnych 2018/19, 2019/20, 2020/21

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

2/1/2018-21

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców – podręcznik do szkoły podstawowej – 4 części

Elementarz odkrywców – matematyka – 4 części

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J.Winiecka-Nowak, K. Bielenica, 
M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

2/2/2018-21

Język angielski

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberon

Macmilan

811/2/2018

3) klasy trzeciej obowiązujący w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/19

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

1/3/2016-19

edukacja wczesnoszkolna

Nasz Elementarz

M. Lorek,  B. Ochmańska,L. Wollman

MEN

----

2/3/2016-19

język angielski

Super Sparks 3

P. A. Davies, C.Graham,M. Szpotowicz,

Oxford University Press

638/1/2013/2015

4) klasy czwartej obowiązujący w latach szkolnych 2017/18, 2018/19, 2019/20

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

4/1/2017-20

język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

A. Klimowicz, M.Derlukiewicz

Nowa Era

907/1/2017

4/2/2017-20

język angielski

Brainy. Klasa 4

Nick Beare

Macmillan

831/1/2017

4/3/2017-20

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

4/4/2017-20

matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 i 2

M. Braun, A. Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

875/1/2017

4/5/2017-20

przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J.Stawarz

Nowa Era

863/2017

4/6/2017-20

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M.Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

4/7/2017-20

plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/1/2017

4/8/2017-20

technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, M, Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

4/9/2017-20

informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

 5) klasy piątej obowiązujący w latach szkolnych 2018/19, 2019/20, 2020/21

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia MEN

5/1/2018-21

język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

 

5/2/2018-21

język angielski

Brainy klasa 5  

Nick Beare

Macmillan

831/2/2018

5/3/2018-21

historia

Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś.

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

5/4/2018-21

matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 5  część 1i 2

M. Braun, A. Mańkowska,M. Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

5/5/2018-21

muzyka

Lekcja muzyki 5

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

5/6/2018-21

plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

5/7/2018-21

technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

5/8/2018-21

biologia

Puls życia

M.Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

5/9/2018-21

geografia

Planeta Nowa

F.Szlajfer, Z. Zaniewicz, T.Rachwał,

Nowa Era

906/1/2018

5/10/2018-21

informatyka

Lubię to!

M.Kęska

Nowa Era

847/2/2018

6) klasy szóstej obowiązujący w latach szkolnych 2017/18, 2018/19

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

6/1/2017-19

język polski

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

A. Klimowicz

Nowa Era

538/3/2014/2015

6/2/2017-19

język angielski

Team Up 3

Philippa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska

682/3/2014/2016

6/3/2017-19

historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

6/4/2011-19

matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

157/4/2011/2016

6/5/2017-19

przyroda

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Nowa Era

554/3/2014/2015

6/6/2017-19

plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

6/72017-19

muzyka

I gra muzyka 4-6

 

Nowa Era

 

7) klasy siódmej obowiązujący w latach szkolnych 2017/18, 2018/19, 2019/20

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

7/1/2017-20

język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/4/2017

7/2/2017-20

język angielski

All Clear. Klasa 7

P. Howarth, 
P. Reilly,

Macmillan

848/1/2017

7/3/2017-20

język niemiecki

Magnet smart 1

G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja, K.Bizukojć,

LektorKlett

817/1/2017

7/4/2017-20

język włoski

Progetto italiano junior 1a

T.Marin

Nowela

873/1/2017

7/5/2017-20

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kłaczkow,

A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era

877/4/2017

7/6/2017-20

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R. Malarz, M. Szubert,
T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

7/7/2017-20

biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

7/8/2017-20

chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

7/9/2017-20

fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

7/10/2017-20

matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

K. Wej, W. Babiański,
E.Szmytkiewicz, J.Janowicz, M. Braun

Nowa Era

875/4/2017

7/11/2017-20

informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

G. Koba

Nowa Era

847/4/2017

7/12/2017-20

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

7/13/2017-20

plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

8)  klasy ósmej obowiązujący w latach 2018/19, 2019/20, 2020/21

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

8/1/2018-21

język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz

 

 

8/2/2018-21

język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty

M.Mann, S. Taylore-Knowles

Macmillan

 

8/3/2018-21

język niemiecki

Magnet smart 2

G.Motta

Lektor Klett

817/2/2017

8/4/2018-21

język włoski

Progetto italiano junior 1b

T.Marin

Nowela

873/2/2018

8/5/2018-21

historia

Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś.

R.Śniegocki, A.Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

8/6/2018-21

geografia

Planeta Nowa

T.Rachwał, D.Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

8/7/2018-21

biologia

Puls życia

B.Sągin, A.Boczarowski,

Nowa Era

844/3/2018

8/8/2018-21

chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J.Kulawiak, T.Kulawiak, M.Litwin

Nowa Era

785/2/2018

8/9/2018-21

fizyka

Spotkanie z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

G.Francuz-Ornat, T.Kulawiak, M.Nawrotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

8/10/2018-21

matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8

M. Braun, A. Mańkowska, K.Wej

Nowa Era

875/5/2018

8/11/2018-21

informatyka

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era

847/5/2018

8/12/2018-21

wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T.Maćkowski

Nowa Era

874/2017

8/13/2018-21

edu..dla bezp.

Żyję i działam bezpiecznie

J.Słoma

Nowa Era

846/2017

 9) klasy trzeciej (oddziały gimnazjalne) obowiązujący w roku szkolnym 2017/18, 2018/19

numer

przedmiot

podręcznik

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia

MEN

3G/1/2017-19

biologia

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

B. Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas

Nowa Era

58/3/2010

3G/2/2017-19

historia

Śladami przeszłości 3. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

S. Roszak

Nowa Era

60/3/2011

3G/3/2017-19

wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. część 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski

Nowa Era

77/2/2010

3G/4/2017-19

zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne”.Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne”.Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć tech. dla klas 1-3 gim.

W. Czyżewski

 

Nowa Era

196/1/2009

3G/5/2017-19

język polski

Między nami

 A. Łuczak, E. Prylińska,

GWO

63/3/m/2015

3G/6/2017-19

geografia

Puls Ziemi 3

Malarz R.

Nowa Era

5/3/2010

3G/7/2017-19

edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa 1-3

Borowiecki M., Pytasz Z., Rygała

Nowa Era

193/2009

3G/9/2017-19

matematyka

Matematyka na czasie. Klasa 3. Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

K.Wej, W.Babiański,
E. Szmytkiewicz,  J. Janowicz

Nowa Era

742/3/2017

3G/10/2017-19

informatyka

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik do informatyki dla gim.

Piotr J. Durka

Nowa Era

181/2009

3G/11/2017-19

fizyka

Spotkania z fizyką. cz.3 i cz.4

G. Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

93/3/2010/2015 –, 93/4/2010/2015 –

3G/12/2017-19

chemia

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

J.Kulawik, T. Kulawik, . Litwin

Nowa Era

49/3/2010/2015

3G/13/2017-19

język włoski

Va bene! 2

M. Kaliska,A. Kostecka-Szewc

Nowela

750/2/2016

3G/14/2017-19

język angielski

LIVE BEAT 4

L. Kilbey, I.Freebairn, J. Bygrave,J.Copage, B. Michałowski

PEARSON

731/4/2015

3G/15/2017-19

język niemiecki

Magnet smart3

G.Motta

LektorKlett

735/3/2016

SZKOLNY ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

KLASA PIERWSZA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

1a/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 1 – zestaw ćwiczeń 
z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,  M. Bura, 

K. Bielenica

Nowa Era

1a/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam1

C.Read, A.Soberón,

A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

1b/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 1 – zestaw ćwiczeń 
z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

1b/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam1

C.Read, A.Soberón,  A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

1c/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 1 – zestaw ćwiczeń 
z muzyką i informatyką.

 

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

1c/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam1

C.Read, A.Soberón,

A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „d” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

1d/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 1 – zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

1d/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam1

C.Read, A.Soberón,A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

KLASA DRUGA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

2a/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 2 – zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

2a/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam2

C.Read, A.Soberón, A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

2b/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 2 – zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

2b/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam2

C.Read, A.Soberón, A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

2c/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 2 – zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

2c/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam2

C.Read, A.Soberón, A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

oddział „d” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

2d/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców klas 2 – zestaw ćwiczeń z muzyką i informatyką.

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

2d/2/2018-19

Język angielski

BugsTeam2

C.Read, A.Soberón, A.Parr-Modrzejewska

Macmillan education

 KLASA TRZECIA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

3a/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Nasze ćwiczenia 3, zestaw ćwiczeń

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Bura, 

K. Bielenica

Nowa Era

3a/2/2018-19

Język angielski

Super Sparks III

P.A.Davies, C.Graham, M.Szpotowicz

Oxford University Press

 oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

3b/1/2018-19

Edukacja wczesnoszkolna

Nasze ćwiczenia 3, zestaw ćwiczeń

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

M. Bura,  K. Bielenica

Nowa Era

 

3b/2/2018-19

Język angielski

Super Sparks III

P.A.Davies, C.Graham, M.Szpotowicz

Oxford University Press

 KLASA CZWARTA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4a/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4a2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era  

4a/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

4a/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

 oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4b/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4b/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era  

4b/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era  

4b/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

 oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4c/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4c/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

4c/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

4c/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

 oddział „d” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4d/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4d/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era  

4d/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

4d/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

 oddział „e” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4e/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4e/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

4e/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

4e/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

 oddział „f” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

4f/1/2018-19

Język angielski

Brainy 4

K.Stannett

Macmillan

4f/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 4.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

4f/3/2018-19

Przyroda

Tajemnice przyrody 4.

J.Golanko, U.Moździerz, J.Stawarz

Nowa Era

4f/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 4

A.Klimowicz, K.Brząkalik  J.Ginter

Nowa Era

KLASA PIĄTA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

5a/1/2018-19

Język angielski

Brainy 5

K.Stannett

Macmillan

5a2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

5a/3/2018-19

Historia

Wczoraj i dziś 5

T. Maćkowski

Nowa Era

5a/4/2018-19

Geografia

Nowa Planeta 5

 

Nowa Era

oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

5b/1/2018-19

Język angielski

Brainy 5

K.Stannett

Macmillan

5b2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

5b/3/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 5

A Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

5b/4/2018-19

Biologia

Puls życia 5

J. Holeczek, J.Pawłowska, J. Pawłowski

Nowa Era

oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

5c/1/2018-19

Język angielski

Brainy 5

K.Stannett

Macmillan

5c/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

5c/3/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 5

A Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

5c/4/2018-19

Historia

Wczoraj i dziś 5

T. Maćkowski

Nowa Era

oddział „d” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

5d/1/2018-19

Język angielski

Brainy 5

K.Stannett

Macmillan

5d/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

5d/3/2018-19

Biologia

Puls życia 5

J. Holeczek, J.Pawłowska, J.Pawłowski

 

 oddział „e” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

5e/1/2018-19

Język angielski

Brainy 5

K.Stannett

Macmillan

5c/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

5e/3/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 5

A Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

 KLASA SZÓSTA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

6a/1/2018-19

Język angielski

Team Up3 wersja podstawowa

P.Bowen, D.Delaney

Oxford University Press

6a2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 6.  

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

6a/3/2018-19

Przyroda

Na tropach przyrody 6. (nowe wydanie)

M.Braun, W.Grajkowski,

Nowa Era

6a/4/2018-19

Język polski

Teraz polski! 6

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

 oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

6b/1/2018-19

Język angielski

Team Up3 wersja podstawowa

P.Bowen, D.Delanem,

Oxford University Press

6b2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 6

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

 

6b/3/2018-19

Przyroda

Na tropach przyrody 6. (nowe wydanie)

M.Braun, W.Grajkowski,

Nowa Era

6b/4/2018-19

Język polski

Teraz polski! 6

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

 oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

6c/1/2018-19

Język angielski

Team Up3 wersja podstawowa

P.Bowen, D.Delanem,

Oxford University Press

6c2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 6. 

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

 

6c/3/2018-19

Przyroda

Na tropach przyrody 6. (nowe wydanie)

M.Braun, W.Grajkowski,

Nowa Era

6c/4/2018-19

Język polski

Teraz polski! 6

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

oddział „d”

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

6d/1/2018-19

Język angielski

Team Up3 wersja podstawowa

P.Bowen, D.Delanem,

Oxford University Press

6d/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem 6. 

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

 

6d/3/2018-19

Przyroda

Na tropach przyrody 6. (nowe wydanie)

M.Braun, W.Grajkowski,

Nowa Era

6d/4/2018-19

Język polski

Teraz polski! 6

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

 KLASA SIÓDMA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

7a/1/2018-19

Język angielski

All Clear1

C.Smith

Macmillan

7an/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 1 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

7aw/2/2018-19

Język włoski

Progetto Italiano Junior 1a

T.Marin

Edilingua

7a/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

 oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

7b/1/2018-19

Język angielski

All Clear1

C.Smith

Macmillan

7bn/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 1 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

7bw/2/2018-19

Język włoski

Progetto Italiano Junior 1a

T.Marin

Edilingua

7b/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

  oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

7c/1/2018-19

Język angielski

All Clear1

C.Smith

Macmillan education

7cn/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 1 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

7cw/2/2018-19

Język włoski

Progetto Italiano Junior 1a

T.Marin

Edilingua

7c/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

 KLASA ÓSMA

oddział „a” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

8a/1/2018-19

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

K.Kotorowicz-Jasińska, Z.Pokrzewiński

Macmillan

8a/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 2 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

8a/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

8a/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 8.

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

oddział „b” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

8b/1/2018-19

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

K.Kotorowicz-Jasińska,Z.Pokrzewiński

Macmillan

8b/2/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

8b/3/2018-19

Język włoski

Progetto Italiano Junior 1B

A.Albano

Edilingua

8b/4/2018-19

Język polski

Między nami 8 – wersja B

A.Łuczak, A. Murdzek

GWO

 oddział „c” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

8c/1/2018-19

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

K.Kotorowicz-Jasińska,Z.Pokrzewiński

Macmillan

8c/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 2 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

8c/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

8c/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 8.

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

oddział „d” 

Nr

Przedmiot

Materiał ćwiczeniowy

Autor

Wydawnictwo

8d/1/2018-19

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

K.Kotorowicz-Jasińska,Z.Pokrzewiński

Macmillan

8d/2/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 2 – zeszyt ćwiczeń

G.Motta

Lektor Klett

8d/3/2018-19

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej.

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Nowa Era

8d/4/2018-19

Język polski

Nowe słowa na start! 8.

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

 KLASA TRZECIA - ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

oddział „a” 

Numer

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

G3a/1/2018-19

Matematyka

Matematyka na czasie 3

Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Nowa Era

G3a/2/2018-19

Język angielski

 Live Beat materiał ćwiczeniowy EXAM TRAINER 4

Rod Fricker

Pearson

G3an/3/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart 3

G.Motta

LektorKlett

G3aw/4/2018-19

Język włoski

Va bene

Marta Kaliska, A. Kostecka-Szewc

Nowela

G3a/5/2018-19

Biologia

Puls życia 3

B.Januszewska-Hasiec, J.Holeczek

Nowa Era

  oddział „b” 

Numer

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

G3b/1/2018-19

Matematyka

Matematyka na czasie 3

Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Nowa Era

G3b/2/2018-19

Język angielski

 Live Beat materiał ćwiczeniowy EXAM TRAINER 4

Rod Fricker

Pearson

G3bn/3/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart3

G.Motta

LektorKlett

G3bw/4/2018-19

Język włoski

Va bene

Marta Kaliska, A. Kostecka-Szewc

Nowela

G3b/5/2018-19

Biologia

Puls życia 3

B.Januszewska-Hasiec, J.Holeczek

Nowa Era

oddział „c” 

Numer

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

G3c/1/2018-19

Matematyka

Matematyka na czasie 3

Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Nowa Era

G3c/2/2018-19

Język angielski

 Live Beat materiał ćwiczeniowy EXAM TRAINER 4

Rod Fricker

Pearson

G3c/3/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart3

G.Motta

LektorKlett

G3c/4/2018-19

Biologia

Puls życia 3

B.Januszewska-Hasiec , J.Holeczek

Nowa Era

oddział „s” 

Numer

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

G3s/1/2018-19

Matematyka

Matematyka na czasie 3

Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Nowa Era

G3s/2/2018-19

Język angielski

Live Beat materiał ćwiczeniowy EXAM TRAINER 4

Rod Fricker

Pearson

G3s/3/2018-19

Język niemiecki

Magnet smart3

G.Motta

LektorKlett

G3s/4/2018-19

Biologia

Puls życia 3

B.Januszewska-Hasiec, J.Holeczek

Nowa Era


RELIGIA

KLASA I

► podręcznik pt. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: AZ-11-01/10-PO-1/11
► ćwiczenia pt. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech)


KLASA II

► podręcznik pt. „Kochamy Pana Jezusa”, J. Szpet, D. Jackowiak (św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: AZ-12-01/10-PO-1/12
► ćwiczenia pt. „Kochamy Pana Jezusa”, J. Szpet, D. Jackowiak (św. Wojciech)


KLASA III

► podręcznik pt. „Przyjmujemy Pana Jezusa”, J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: AZ-12-01/10-PO-1/13
► ćwiczenia pt. „Przyjmujemy Pana Jezusa”, J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech)


KLASA IV

► podręcznik pt. „Jestem chrześcijaninem”, J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 1100/2011
► ćwiczenia pt. „Jestem chrześcijaninem” (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 2456/2011


KLASA V

► podręcznik pt. „Wierzę w Boga”, J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 01/10, 1/12
► ćwiczenia pt. „Wierzę w Boga” (Św. Wojciech)


KLASA VI

► podręcznik pt. „Wierzę w Kościół”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 01/10, 2/13
► ćwiczenia pt. „Wierzę w Kościół” (Św. Wojciech)


KLASA VII

► podręcznik pt. „Spotkanie ze Słowem”, ks. J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: AZ-31-01/10-PO-1/11
► ćwiczenia pt. „Spotkanie ze Słowem” (Św. Wojciech)

KLASA VIII

► podręcznik pt. „Aby nie ustać w drodze”", ks. J. Szpet, D. Jackowiak (Św. Wojciech), numer dopuszczenia do użytku szkolnego: AZ-32-01/10/P0-1/12
► ćwiczenia pt. „Aby nie ustać w drodze” (Św. Wojciech)