Przejdź do treści Przejdź do menu

KARTA ROWEROWA

1. Egzamin w zakresie karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej odbędzie się dla uczniów klasy szóstej i siódmej i składać się będzie z części:

1) teoretycznej – w formie testu pisemnego składającego się z 20 pytań w dniach:

a) 22.09.2021 r. – uczniowie klasy 6a, 6b na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;

b) 28.09.2021 r. – uczniowie klasy 7a, 7e w godz. 10:15-11:00 w sali 2.2;

c) 22.09.2021 r. – uczniowie klasy 7b w godz. 9:20-10:05 w sali 2.11;

d) 24.09.2021 r. – uczniowie klasy 7c w godz. 9:20-10:05 w sali 2.4B;

e) 23.09.2021 r. – uczniowie klasy 7d w godz. 11:10-11;55 w sali 1.12;

f) 22.09.2021 r. – uczniowie klasy 7f w godz. 9:20-10:05 w sali 1.15;

2) praktycznej –  przeprowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej w dniach:

a) 08.10.2021 r. – uczniowie klasy 7b, 7d w godz. 13.00-14.05;

b) 08.10.2021 r. – uczniowie klasy 7a, 7e w godz. 14.05-15.00;

c) 11.10.2021 r. – uczniowie klasy 6b w godz. 11.55-13.00;

d) 11.10.2021 r. – uczniowie klasy 6a w godz. 13.00-14.05;

e) 11.10.2021 r. – uczniowie klasy 7c, 7f w godz. 14.05-15.00.

Czas trwania części praktycznej dla każdego ucznia wynosi do 10 minut.

2. Część teoretyczną i praktyczną egzaminu na kartę rowerową uczeń może poprawić w terminie ustalonym przez szkolnego opiekuna BRD.