DNI WOLNE

Przypominamy, że w Naszej Szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. 2010 nr 186, poz. 1245) to:- 2 listopada 2020 r.

- 4 stycznia 2021 r.

- 5 stycznia 2021 r.

- 25 maja 2021 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 26 maja 2021 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 27 maja 2021 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 4 czerwca 2021 r.Ponadto 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.