OBIADY


W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 zarządzająca stołówką szkolną Firma Transportowo-Handlowo-Gastronomiczna Ryszard Dziki z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Startowej 54 informuje, że:

 

- od bieżącego roku szkolonego stołówka wprowadza abonamenty w formie papierowej, oznacza to, że każde dziecko zapisane na obiady otrzyma indywidualną imienną kartę obiadową. W związku z czym będzie miało obowiązek okazania jej każdorazowo przy odbieraniu obiadu w stołówce;

- cena zestawu obiadowego (zupa + II danie + kompot) będzie wynosiła 10zł*;

- opłata za obiady będzie możliwa w dwóch formach: gotówkowej w stołówce szkolnej od poniedziałku o piątku w godzinach 8-15 lub przelewem na numer konta 19 8133 0003 0020 5258 2000 0001 (w tytule przelewu muszą znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc abonamentowy);

- nieobecność dziecka na obiadach musi zostać zgłoszona telefonicznie lub SMS-owo pod nr. tel. 730 100 217, nie później niż do godziny 9:00 danego dnia. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka obiad przepada;

- nieopłacenie abonamentu obiadowego w terminie (tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca) będzie skutkowało odebraniem karty abonamentowej i niewydaniem obiadu.

Kwota do zapłaty za wrzesień: 190 zł (liczba dni szkolnych w miesiącu, tj. 19x10 zł). Płatne jak najszybciej, nie później niż 10.09.2019 r.

Kwota do zapłaty za październik 210 zł (liczba dni szkolnych w miesiącu, tj. 21x10 zł). Płatne do 30.09.2019 r.

(Ważne! W związku z licznymi pytaniami odnośnie płatności za obiady, stołówka szkolna informuje, że opłata za abonament obiadowy dziecka musi być uiszczana do ostatniego dnia każdego miesiąca. Co za tym idzie wyjątkowo w miesiącu wrześniu br. opłata za obiad musi być opłacona dwukrotnie).

Ceny obiadów poza abonamentem dla dzieci:

Zupa: 4 zł
II danie + kompot: 10 zł
Zestaw (zupa + II danie + kompot): 13 zł

Ceny obiadów dla rodziców i nauczycieli:

Zupa: 5 zł
II danie + kompot: 11 zł
Zestaw (zupa + II danie + kompot): 15 zł

*cena obiadu może ulec zmianie w połowie roku szkolnego, będzie to zależało od cen produktów spożywczych na rynku