OBIADY


Zarządzająca stołówką szkolną Firma Transportowo-Handlowo-Gastronomiczna Ryszard Dziki z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Startowej 54 informuje, że w związku ze wzrostem cen żywności oraz płacy minimalnej cena obiadu od lutego 2020 roku wzrośnie o 1 zł.

Ceny posiłków będą następujące:

- obiad w abonamencie: 11 zł;

- obiad poza abonamentem: zupa - 5 zł, II danie + kompot - 11 zł, zestaw (zupa + II danie + kompot) - 14 zł.

Ceny obiadów dla rodziców i nauczycieli:

- zupa: 6 zł;

- II danie + kompot: 12 zł;

- zestaw (zupa + II danie + kompot): 16 zł.


Zarządzająca stołówką szkolną Firma Transportowo-Handlowo-Gastronomiczna Ryszard Dziki z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Startowej 54 informuje, że:


- od bieżącego roku szkolonego stołówka wprowadza abonamenty w formie papierowej, oznacza to, że każde dziecko zapisane na obiady otrzyma indywidualną imienną kartę obiadową; w związku z czym będzie miało obowiązek okazania jej każdorazowo przy odbieraniu obiadu w stołówce;


- cena zestawu obiadowego (zupa + II danie + kompot) wynosi 10 zł*;


- opłata za obiady jest możliwa w dwóch formach: gotówkowej w stołówce szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub przelewem na numer konta 19 8133 0003 0020 5258 2000 0001 (w tytule przelewu muszą znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc abonamentowy);


- nieobecność dziecka na obiadach musi zostać zgłoszona telefonicznie lub SMS-owo pod numerem tel. 730 100 217, nie później niż do godziny 9:00 danego dnia. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka obiad przepada;


- nieopłacenie abonamentu obiadowego w terminie (tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca) będzie skutkowało odebraniem karty abonamentowej i niewydaniem obiadu.


Kwota do zapłaty za wrzesień: 190 zł (liczba dni szkolnych w miesiącu, tj. 19 x 10 zł). Płatne jak najszybciej, nie później niż 10.09.2019 r.


Kwota do zapłaty za październik 210 zł (liczba dni szkolnych w miesiącu, tj. 21 x 10 zł). Płatne do 30.09.2019 r.


(Ważne! W związku z licznymi pytaniami odnośnie płatności za obiady, stołówka szkolna informuje, że opłata za abonament obiadowy dziecka musi być uiszczana do ostatniego dnia każdego miesiąca. Co za tym idzie wyjątkowo w miesiącu wrześniu br. opłata za obiad musi być opłacona dwukrotnie).


Ceny obiadów poza abonamentem dla dzieci:


Zupa: 4 zł
II danie + kompot: 10 zł
Zestaw (zupa + II danie + kompot): 13 zł


Ceny obiadów dla rodziców i nauczycieli:


Zupa: 5 zł
II danie + kompot: 11 zł
Zestaw (zupa + II danie + kompot): 15 zł


*cena obiadu może ulec zmianie w połowie roku szkolnego, będzie to zależało od cen produktów spożywczych na rynkuW celu usprawnienia i przyspieszenia odnotowania płatności i wydawania kart abonamentowych proponujemy przesyłanie potwierdzeń płatności na adres e-mail sp32stolowkawpn@gmail.comWszelkie pytania w tej kwestii proszę kierować pod numerem tel. 730 100 217.