Przejdź do treści Przejdź do menu

SPECJALIŚCI


PEDAGOG
ALEKSANDRA WOJTANOWICZ


Poniedziałek
8.30–11.55, 12.55–16.40

Wtorek
8.30–11.55

Środa
8.30–11.55

Czwartek
12.00–13.00, 14.00–15.15

Piątek
8.30–14.15


PEDAGOG
SABINA KNAPIK


Poniedziałek
7.00–14.20

Wtorek
7.00–12.00

Środa
7.00–11.25

Czwartek
7.00–15.00

Piątek
10.05–13.20


PSYCHOLOG
IZABELA PARUZEL


Poniedziałek
7.30–11.00 oraz 14.00–15.30

Wtorek
14.00–15.45

Środa
7.30–13.00

Czwartek
7.30–13.00 oraz 15.00–15.45

Piątek
7.30–12.00 oraz 13.00–14.00


LOGOPEDA
RENATA LORANC-KLAJNER


Poniedziałek 
12.15–15.15

Wtorek
7.30–8.15

Środa
12.00–15.00

Czwartek
13.15–14.45

Piątek
12.15–15.15


Aby umożliwić zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomagać ich rozwój i efektywność uczenia się, w Naszej Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zatrudnieni są nauczyciele – specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem.


Sabina Bysko - oligofrenopedagogika
Beata Dudek - terapia pedagogiczna, arteterapia, psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu
Beata Frejnik-Bożek - logopeda
Iwona Golec - surdopedagogika
Monika Habdas - oligofrenopedagogika
Magdalena Hanus - wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Ewa Jurczak - oligofrenopedagogika
Katarzyna Kanik-Dendys - logopeda
Sabina Knapik - pedagog

Renata Loranc-Klajner - logopeda
Teresa Lewandowska - oligofrenopedagogika
Izabela Morys - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika
Izabela Paruzel - psycholog
Anna Reglińska-Suchy - terapia pedagogiczna
Grażyna Siarkowska - oligofrenopedagogika
Izabela Szczepanek - terapia pedagogiczna
Katarzyna Włodek - oligofrenopedagogika
Aleksandra Wojtanowicz - pedagog, logopeda
Aurelia Woźniak - terapia pedagogiczna