Przejdź do treści Przejdź do menu

06. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

  1. Każdej osobie wchodzącej na teren szkoły pracownik obsługi w razie konieczności przypomina o dezynfekcji lub umyciu rąk i zasłanianiu ust i nosa. Rejestruje wejście osoby z zewnątrz i wskazuje najkrótszą drogę do punktu docelowego.

  2. Pracownicy obsługi czyszczą lub dezynfekują pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć, sprzęt sportowy użyty w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym, dodatkowo po każdych zajęciach w sali gimnastycznej myją podłogę. Potrzebę wyczyszczenia lub dezynfekcji zgłasza nauczyciel bezpośrednio po zajęciach, wskazując użyte sprzęty. Jeżeli nie ma możliwości wyczyszczenia lub dezynfekcji sprzętu, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

  3. Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

  4. Pracownicy obsługi kontrolują, aby rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły i odbierający je po zajęciach nie wchodzili do budynku szkolnego.

  5. Pracownicy na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję (klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, poręcze, blaty ławek, podłogi, toalety), na bieżąco zapewniają napełnianie dozowników z mydłem. Dokonują również wpisu w arkuszu monitorowania codziennych prac porządkowych. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  6. Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do odpowiednio oznaczonych pojemników.