ABC DOBREGO WYCHOWANIA

15-10-2020 6:31 profilaktyka i wychowanie

W pierwszym tygodniu października w klasach młodszych 1-3 zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty z cyklu ABC Dobrego Wychowania. W tym roku szkolnym w związku z obostrzeniami każda klasa realizowała zajęcia w swoich grupach. Tematem pierwszego spotkania była WSPÓŁPRACA. Każdy z nas żyje w otoczeniu innych i dobrze by było, aby relacje z innymi ludźmi układały się jak najlepiej. Na warsztatach uczniowie przede wszystkim mogli się przekonać, czym jest współpraca i jak często jest nam pomocna. Uczniowie w klasach młodszych na podstawie przygotowanych materiałów zaobserwowali, że współpraca to nie tylko wspólne działanie w klasie, ale także wszelkie zadania i działania w swojej rodzinie. W klasach trzecich uczniowie na bazie swoich doświadczeń pięknie opisywali liczne przykłady współpracy rówieśniczej, a także dzielili się swoimi doświadczeniami dobrej współpracy w realizowaniu obowiązków domowych. Na zakończenie każda klasa zapoznała się z krótką prezentacją, która miała na celu utrwalenie i podkreślenie tego, co było ważne. Można ją obejrzeć TUTAJWarsztaty przygotowała Pani Marcelina Piechota.