DZIĘKUJEMY!!!

27-09-2020 7:20 rada rodziców

Serdecznie dziękujemy Panu Zygmuntowi Szczypce za wykonanie i podarowanie Naszej Szkole dwóch przepięknych odlewów gipsowych popiersia Jana III Sobieskiego – naszego patrona. Z pewnością wyeksponowane zostaną one w odpowiednich miejscach. Ciekawostką niech będzie fakt, że Pan Zygmunt Szczypka był uczniem Naszej Szkoły, podobnie jak jego ojciec, który ją budował wraz z innymi mieszkańcami Wapienicy. SP 32 ukończyła również córka Pana Zygmunta, a aktualnie uczęszcza do niej jego wnuczka.