LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

06-03-2020 16:57 konkursy

Dzisiaj Europejski Dzień Logopedy! Z tej okazji Pani Renata Loranc-Klajner – szkolny logopeda – organizuje Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Języczek Pętliczek Maluje” dla uczniów klas I-V. Praca w formacie A4 wykonana dowolną techniką powinna zawierać jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są trudne głoski: sz, ż cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r, l. Podpisaną pracę należy dostarczyć do 31 marca 2020 roku do gabinetu logopedy w budynku A Naszej Szkoły.