Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Z MŁODZIEŻĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

16 i 17 września (poniedziałek i wtorek) uczniowie wszystkich oddziałów siódmej i ósmej klasy uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez przedstawiciela Policji. Mł. asp. Pan Rafał Kobyłecki podczas spotkania poruszył ważny dla młodzieży temat – „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Wiele uwagi poświęcił przede wszystkim postanowieniom Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i wynikającym z nich skutkom. Podczas prelekcji omówiono m. in. pojęcia nieletniego, młodocianego, czynu karalnego i demoralizacji. Zwrócono ponadto uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, która stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Było to kolejne zadanie ujęte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.