Przejdź do treści Przejdź do menu

Z MŁODZIEŻĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

16 i 17 września (poniedziałek i wtorek) uczniowie wszystkich oddziałów siódmej i ósmej klasy uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez przedstawiciela Policji. Mł. asp. Pan Rafał Kobyłecki podczas spotkania poruszył ważny dla młodzieży temat – „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Wiele uwagi poświęcił przede wszystkim postanowieniom Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i wynikającym z nich skutkom. Podczas prelekcji omówiono m. in. pojęcia nieletniego, młodocianego, czynu karalnego i demoralizacji. Zwrócono ponadto uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, która stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Było to kolejne zadanie ujęte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.