ODSŁONIĘCIE TABLICY SOT


21 marca 2011 r. w Naszej Szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy Szkoły Odkrywców Talentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało nam ten tytuł w nagrodę za przyczynianie się do odkrywania, promocji oraz wspierania uzdolnień dzieci.


Listy gratulacyjne na ręce Pani Dyrektor złożyli Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Pan Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty oraz Pan Sławomir Kowalski – Senator. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała Pani Elżbieta Adamowska – Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.

– Od wielu lat w Naszej Szkole podejmowane są działania systemowe. Ich celem jest wszechstronny rozwój uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Naszej Szkole tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Jest on dla nas potwierdzeniem, że podejmowane działania przyczyniają się do rozwoju naszych wychowanków – powiedziała Pani Alicja Procner – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. – Mam nadzieję, że przyczyni się on do dalszej motywacji i do kolejnego odkrywania wielkiego daru, jakim jest talent dziecka.

Projekt ma służyć stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie rozwijania talentu dzieci i młodzieży. Nasza Szkoła ma bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań adresowanych do różnych uczniów o różnych pasjach. Praca z uczniami utalentowanymi dotyczy przede wszystkim odkrywania i rozwijania uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych oraz ich aktywności obywatelskiej i wolontariatu.