MŁODZI ŁOWCY ANDROIDÓW W SP 32!

28-09-2020 18:01 nasze zainteresowania
Dzięki projektowi „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 Nasza Szkoła otrzymała pięć zestawów LEGO MINDSTORMS EV3 łączących klocki z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą m.in. na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie. Zestaw został zoptymalizowany z myślą o stosowaniu w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. W zestawie znajduje się Inteligentna Kostka EV3 - komputer używany do sterowania silników robota i zbierania danych z podłączonych czujników. Posiada wsparcie dla technologii Bluetooth oraz WiFi, pozwala na programowanie robota i zawiera wbudowane narzędzia do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych.
Zestaw pozwala na:
a) projektowanie i budowę programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników;
b) rozumienie i interpretację dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych;
c) pracę metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu;
d) zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej oraz
e) rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.
Projekt „Młodzi Łowcy Androidów” sprzyja rozwojowi zainteresowań oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat poprzez wyposażenie przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich w modułowe zestawy służące konstruowaniu, programowaniu oraz sterowaniu robotami w oparciu o zasadę, że nauka przedmiotów ścisłych może być świetną zabawą.
Dziękujemy! ❤