PRÓBNA EWAKUACJA

24-09-2019 17:21 organizacja

Dzisiaj przed południem w Naszej Szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja. Po odpowiednim sygnale dźwiękowym uczniowie pod opieką swoich nauczycieli opuścili szkolne budynki i ustawili się na boisku. Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, a ich celem było przygotowanie do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej w przypadku rzeczywistego zagrożenia.