SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MOJA WAPIENICA"

13-10-2020 13:52 konkursy

Organizatorem szkolnego konkursu „Moja Wapienica” jest Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej we współpracy z Radą Osiedla Wapienica.


I. Cele konkursu:

1. Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

2. Motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata.

3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

4. Poznawanie najbliższego środowiska.

5. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

6. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

7. Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Naszej Szkoły.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

3. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

4. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym) kartę zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.


III. Technika wykonania prac:

Malarstwo, pastele i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem prac przestrzennych oraz technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, elementy roślinne). Format prac: A4 lub A3.


IV. Kryteria oceny:
1. Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac.
2. Indywidualne potraktowanie tematu.
3. Zgodność pracy z tematem przewodnim.
4. Samodzielność wykonania pracy przez dziecko.                                              
5. Jury przyzna I, II oraz III miejsce, a laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Osiedla Wapienica.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.


V. Uwagi końcowe:

1. Prace konkursowe należy przekazywać od 15 października do 30 października 2020 r. do koordynatorów konkursu.

2. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 15 listopada 2020 r. na stronie internetowej Szkoły.

4. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Pani Urszula Ficoń i Pani Renata Małysz.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.