Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

04-02-2024 6:54 ogłoszenia

W roku szkolnym 2024/2025 dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:
ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
lub
REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 4 marca 2024 r. o godz. 900 i trwają do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 1500. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 4 marca 2024 r. o godz. 900 i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 1500 Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria wskazane w załączonej uchwale. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych - klasa I - prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 4 marca 2024 r. od godz. 900 do 15 marca 2024 r. do godz. 1500. Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
- oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
- oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:
- w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjne w Bielsku-Białej,

- w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

Oddziały specjalne funkcjonują:
- w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej,

- w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej,
- w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsku-Białej.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

W załączeniu: uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR ON-II.0050.29.2024.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVII/510/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała