AKTUALNY NUMER SZKOLNEGO CZASOPISMA


OSTATNIO DODANY ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

https://photos.app.goo.gl/g4A9DA8eYl2OEEVt2


K O M U N I K A T Y


22 stycznia 2018 roku rozpoczęła się termomodernizacja budynku A Naszej Szkoły przy ul. Cieszyńskiej 393 - zgodnie z programem regionalnym „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych”. Prace remontowe potrwają około dziewięciu miesięcy i będą przebiegały etapowo. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.


Informujemy, że w Naszej Szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186, poz. 1245) - są: 2 listopada, 18, 19, 20 kwietnia (egzaminy gimnazjalne), 30 kwietnia, 2, 4 maja oraz 1 czerwca. W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna.


Szanowni Rodzice! Jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Naszej Szkoły, prosimy o kontaktowanie się z wychowawcami, sekretariatem lub kierownictwem szkoły. Będziemy wdzięczni za Państwa opinie.


A K T U A L N O Ś C I

17.03.2018 r.

Informujemy, że właśnie ogłoszono wyniki jubileuszowej XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. W rywalizacji udział wzięło prawie 10 tysięcy uczestników z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Wśród laureatów znalazło się aż 25 uczniów Naszej Szkoły! Gratulujemy! Poniżej prezentujemy szczegóły rywalizacji!

Uczniowie przygotowani przez Pana Grzegorza Wójtowicza:
Julia Nowy – I miejsce w kat. poezja
Anna Bartosiewicz – II miejsce w kat. poezja
Olga Zając – II miejsce w kat. poezja
Nikola Recman – III miejsce w kat. poezja
Natan Szczepara – III miejsce w kat. poezja
Natalia Jurek – III miejsce w kat. poezja
Lena Gądkowska – wyróżnienie w kat. poezja
Stanisław Zwięczak – wyróżnienie w kat. poezja
Emilia Surdy – III miejsce w kat. fotografia
Witold Wójcik – III miejsce w kat. fotografia
Emilia Surdy – wyróżnienie w kat. prezentacja multimedialna

Uczennice przygotowane przez Panią Małgorzatę Józefowicz:
Kinga Czyż – Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej
Maja Gruszka – wyróżnienie w kat. rysunek

Uczniowie przygotowani przez Panią Iwonę Golec:
Michał Smyczyński – II miejsce w kat. rysunek
Lena Kubiak – wyróżnienie w kat. makieta

Uczniowie przygotowani przez Panią Bronisławę Byrdy:
Maja Forma – III miejsce w kat. makieta
Aleksandra Goryl – wyróżnienie w kat. wyklejanka

Uczennica przygotowana przez Panią Beatę Dudek:
Emilia Smyczyńska – I miejsce w kat. rysunek 

Uczennica przygotowana przez Panią Mariolę Plazę-Panewkę:
Magdalena Grzesiowska – II miejsce w kat. rysunek

Uczennica przygotowana przez Panią Iwonę Nowak:
Karina Zdrowak – III miejsce w kat. formy przestrzenne

Uczennica przygotowana przez Panią Aleksandrę Jasińską:
Katarzyna Halama – II miejsce w kat. wyklejanka

Uczennica przygotowana przez Panią Magdalenę Hanus:
Amelia Rączka – III miejsce w kat. wyklejanka

Uczennica przygotowana przez Panią Małgorzatę Różewicz-Dubiel:
Dorota Szczotka – wyróżnienie w kat. makieta 

Uczennica przygotowana przez Panią Joannę Krehut:
Julia Ślusarczyk – I miejsce w kat. prezentacja multimedialna

Uczeń przygotowany przez Panią Ewę Szering:
Franciszek Ślusarczyk – I miejsce w kat. prezentacja multimedialna


13.03.2018 r.

2 marca 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny Uczniów Trzeciej Klasy. Jego celem było szerzenie wśród dzieci nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Do współzawodnictwa przystąpiło 26 uczniów. Tym razem uczestnicy pisali dyktanda oraz rozwiązywali różne łamigłówki pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. I miejsce zajęła Paulina Bieniek (3f), na II znalazł się Dominik Tomczak (3c), natomiast na III uplasowała się Wiktoria Jurek (3f). Gratulujemy! Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Pani Katarzyna Włodek.


11.03.2018 r.

Informujemy o kolejnym sukcesie uczennicy Naszej Szkoły! Zosia Mysłowska z klasy 2a wygrała Pierwszy Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 10 w Bielsku-Białej! Mała Mistrzyni reprezentowała Szkołę Podstawową nr 32 jako jedyna dziewczynka wśród zawodników w swojej kategorii wiekowej (1-3 klasa). Zosi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


10.03.2018 r.

Przypominamy, że w nadchodzącym tygodniu w kościele św. Franciszka w Wapienicy odbędą się rekolekcje wielkopostne. Klasy: I, II, III i IV – 12, 13, 14 marca w godz. 8.30 – 9.30, spowiedź (klasy: III i IV) w środę w godz. 8.00 – 8.30. Z kolei klasy: V, VI, VII oraz II i III gimnazjalne – 12, 13 marca w godz. 10.30 – 11.30, 14 marca: spowiedź w godz. 10.00 – 11.00, msza św. w godz. 11.00 – 12.00.


09.03.2018 r.

Zachęcamy uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Gimnastyka buzi i języka na wesoło” zorganizowanym z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przez Panią Renatę Loranc-Klajner. Czas trwania konkursu: 6 marca - 30 marca 2018. Jego celem jest rozbudzanie plastycznej i językowej twórczości dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu. Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa) i powinna być wykonane samodzielnie, dowolną techniką (format A4). Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku kwietnia. Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz książki.


08.03.2018 r.

Za nami Dzień Otwarty! 8 marca 2018 roku w Naszej Szkole zorganizowana została uroczystość dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, podczas której można było dokładniej poznać działalność SP 32. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.30 w szkolnej auli od wystąpienia Pani Wicedyrektor Jolanty Olejak-Bogaczyk, która przywitała serdecznie wszystkich gości i przybliżyła działalność szkoły. Potem można było obejrzeć interesującą część artystyczną, podczas której swoje talenty zaprezentowali uczniowie. Na scenie wystąpili mali tancerze, wokaliści oraz recytator. Wszystkie występy zrobiły ogromne wrażenie na publiczności zgromadzonej w auli i nagrodzone zostały gromkimi brawami. Po tej części rodzice wraz z dziećmi mogli udać się do sal lekcyjnych, w których czekały na nich liczne niespodzianki. Nauczyciele przygotowali dla nich symulacje różnych lekcji. Wszyscy zainteresowani mieli do wyboru m.in. zabawy językiem angielskim przy użyciu tablicy interaktywnej, doświadczenia przyrodnicze, zabawy logiczne i matematyczne, zajęcia muzyczne oraz plastyczne, a także „Wesoły tor przeszkód”. Poza tym była to również świetna okazja do zaprezentowania bazy szkoły oraz jej wyposażenia. Koordynatorem działań związanych z uroczystością była Pani Łucja Dendys. Najciekawsze zdjęcia z imprezy opublikowaliśmy TUTAJ.


08.03.2018 r.

W dniu 7 marca 2018 r. w szkolnej auli budynku B odbyło się kolejne spotkanie dla uczniów klas szóstych i siódmych – w ramach programu „ABC Dobrego Wychowania”. Tematem apelu były mediacje rówieśnicze. Na spotkaniu, prowadzonym i przygotowanym przez Panią Bogumiłę Szczerbowską, była obecna Pani Dyrektor Alicja Procner oraz Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk. Miało ono charakter warsztatów, uczniowie pracowali w zespołach klasowych pod nadzorem prowadzącej oraz wychowawców. Odpowiadali na pytania i rozwiązywali problemy związane z tematem. Uczniowie klas szóstych i siódmych wykazali się bardzo dużymi wiadomościami na temat mediacji rówieśniczych i bezbłędnie radzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie pracowali w ciszy i słuchali siebie nawzajem, okazując sobie szacunek. Życzeniem Kierownictwa Szkoły oraz wszystkich nauczycieli jest teraz, aby wiedzę przekształcić w umiejętności i rozwiązywać problemy drogą mediacji rówieśniczych. Zatem czekamy na efekty programu!